Poštovani korisnici,
servisna služba nastaviti će
sa radom samo unutar servisa
te će na taj način dati
mogučnost svakom klijentu
da osobno dostavi aparat
do ispred ulaza u servis.
SERVIS se nalazi na adresi: BOHINJSKA 1, VOLTINO, ZAGREB
RADNO VRIJEME: pon,sri,pet – 8-15h
uto i čet 9-17h
091-48-100-18