Adepto usluge j.d.o.o; Ulica Lipa 8, 10434 Strmec, OIB 65859432728, +385-91-48-100-18

adepto.usluge@gmail.com, zastupani po direktoru Hrvoje Đuran

Datum: 20.05.2018.

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA  

 

Obrazloženje:

Prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka ( GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. Travnja 2016.) izdavanjem ovog dokumenta za kupljenu robu / usluge, o Vama smo prikupili Vaše osobne podatke.

Navedeni podaci koristiti će se u svrhu obrade knjigovodstvene dokumentacije prema propisima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit te ostalih pravnih propisa koji uređuju poslovanje tvrtke.

Vaši osobni podaci su zabilježeni u pisanoj formi i u elektroničkom obliku.

Prikupljeni podaci mogu biti dostavljeni sljedećim organizacijama: Porezna uprava, Carinski nadzor, Ministarstvo unutarnjih poslova i druge ovlaštene institucije koje kontroliraju poslovanje trgovačkih društava. Vaši osobni podaci biti će im dostavljeni samo na službeni zahtjev a za što nije potrebna Vaša suglasnost.

Vaši osobni podaci čuvaju se u prostorijama izdavatelja računa. Prikupljenim podacima pristup ima ovlaštena osoba tvrtke (direktor), ovlaštene osobe za obradu radnih naloga u centralnom servisu, generalni zastupnik određenih proizvođača, te računovodstvena služba koja obavlja poslove vođenja poslovnih knjiga (računovođa). Svim ostalim osobama uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen.

Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je 10 godina, podaci skupljeni u vezi stjecanja prava na garantni rok čuvati će se do kraja isteka jamstva aparata a najviše 5 godina, podaci prikupljeni  za obavljanje ostalih usluga čuvati će se do završetka dogovorene usluge. Po isteku navedenih rokova Vaši osobni podaci biti će uništeni.

Uvid o načinu čuvanja, korištenja i distribucije Vaših osobnih podataka možete zatražiti od izdavatelja računa a rok za dostavu traženog je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev možete uputiti u pisanom obiku ili putem elektroničke pošte ( e-mail adresa dostupna na ispostavljenom računu).

Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koje su prikupljeni, neće se koristiti za marketinške aktivnosti, njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani trećoj strani a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu njima ovlaštene raspolagati može biti omogučena isključivo uz Vašu pisanu suglasnost.